Regnbuen barne- og ungdomsorkester

Regnbuen mai 2021, foto: Geir Atle Stangenes

Regnbuen barne- og ungdomsorkester er et foreldredrevet orkester som holder til i Bergen sentrum. Vi øver mandager på Møhlenpris skole.

Regnbuen passer for alle mellom 8 og 17 år som spiller et strykeinstrument og har lyst til å være med i et levende orkestermiljø i Bergen sentrum. Orkesterspill er en grunnleggende ferdighet for strykere, og i tillegg får de unge musikerne oppleve musikk som en sosial aktivitet, hvor de utvikler seg musikalsk i felleskap med jevnaldrende.

Regnbuen er et orkester med høye ambisjoner, både sosialt og musikalsk. Repertoaret spenner fra barokk til moderne filmmusikk, fra Bach til Pirates of the Caribbean.

Orkesteret er nivådelt i tre grupper:

  • Juniororkesteret er et aspirantorkester, med grunnleggende innføring i orkesterspill.
  • Hovedorkesteret består av alle de viderekommende musikantene.
  • Kammerorkesteret er et spisset tilbud for de aller mest interesserte og dedikerte i hovedorkesteret.

Alle gruppene øver mandager 17.00 – 20.15, med junior aller først, så junior- og kammerorkesteret på parallelt, og påfølgende øving for hovedorkesteret. Nivåinndelingen gjøres av instruktørene og er til vurdering semesteret igjennom.

Det er ikke tette skott mellom gruppene. Det betyr at det vil være repertoar som alle spiller sammen og det kan hende at flittige musikanter får hospitere ett nivå over. Dette gjør vi for å skape et dynamisk og inkluderende miljø, hvor de unge kan strekke seg og samtidig utvikle sunne og varige holdninger i møte med sine medmusikanter. Regnbuen er det eneste ukentlige orkestertilbudet for unge strykere i Bergen sentrum. Orkesteret har eksistert siden 2000 og har i dag ca. 50 medlemmer. Et halvårsprogram består vanligvis av to-tre konserter og et eller to helgeseminarer. Annenhvert år tar vi en lengre tur, enten til utlandet eller til en annen del av Norge.

Ettersom orkesteret er foreldredrevet, er vi avhengig av en viss deltagelse fra foreldrene. Det er vanlig at man tar to mandagsvakter hvert halvår og hjelper til ved konserter og seminarer, men det er ingen forpliktelse. Regnbuen er medlem av UNOF. Vi øver mandager 17.00 – 20.15 på Møhlenpris skole. Medlemsavgiften er 1400 kroner i halvåret. Regnbuen har tilgjengelig instrumenter til låns. Regnbuen tilbyr instrumentforsikring gjennom UNOF. http://orkester.no/forsikring/. Instrumentforsikringen koster kr 335,- pr år. Betaling for forsikringen kommer sammen med kontingenten på høsten.

Noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt!